Documentation / features / vm / ELF-ASLR / arch-support.txt


Based on kernel version 5.15. Page generated on 2021-11-01 09:19 EST.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
#
# Feature name:     ELF-ASLR
#     Kconfig:    ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE
#     description:  arch randomizes the stack, heap and binary images of ELF binaries
#
  -----------------------
  |     arch |status|
  -----------------------
  |    alpha: | TODO |
  |     arc: | TODO |
  |     arm: | ok |
  |    arm64: | ok |
  |    csky: | TODO |
  |    h8300: | TODO |
  |   hexagon: | TODO |
  |    ia64: | TODO |
  |    m68k: | TODO |
  | microblaze: | TODO |
  |    mips: | ok |
  |    nds32: | TODO |
  |    nios2: | TODO |
  |  openrisc: | TODO |
  |   parisc: | ok |
  |   powerpc: | ok |
  |    riscv: | ok |
  |    s390: | ok |
  |     sh: | TODO |
  |    sparc: | TODO |
  |     um: | TODO |
  |     x86: | ok |
  |   xtensa: | TODO |
  -----------------------